Nyhet

En ny vår for offentlig rettshjelp?

Det skjer mye på rettshjelpsfronten denne høsten. Etter årtier med regresjon på området, er det nå en rekke positive endringer i emning samtidig.

I juni kom regjeringens proposisjon med endringer i rettshjelpsloven – går denne gjennom vil en tredjedel av befolkningen oppfylle de økonomiske kravene til rettshjelp med egenandel, over dobbelt så mange som i dag.

Et par uker senere kom departementets utredning som anbefaler å innføre en førstelinjetjeneste hvor alle får én time rettshjelp uten egenandel, uavhengig av sakstype. I tillegg har departementet signalisert at de skal komme med en ny deloppfølging av Rettshjelpsutvalgets NOU i nær framtid, slik at også de saklige kriteriene for rettshjelp med egenandel endres.  

Samtidig er forventningene høye til høstens statsbudsjett, som er det første som kommer etter Salærrådets tydelige anbefalinger om en kraftig økning i rettshjelpssatsen.  

Det er på langt nært sikkert at alle disse prosessene gir uttelling, men det at det er bevegelse på så mange områder tyder på at regjeringen og Stortinget endelig virker å ha tatt inn over seg alvoret i situasjonen. Mulighetene for positive endringer på rettshjelpsområdet er større enn på lenge.  

Advokatforeningen vil fortsette arbeidet med å presse på for at endringene faktisk kommer, og at de blir så gode som mulig. Nå gjelder det å sørge for at regjeringen ikke snubler på oppløpssiden. 

På regjeringen.no kan du lese de omtalte dokumentene: