Nyhet

Kunstig intelligens og advokatetikk

Regler for god advokatskikk gjelder uavhengig av hvilken teknologi eller arbeidsmetode advokater benytter seg av.

Advokatforeningens utvalg for advokatetikk har påbegynt diskusjonen internt om advokaters bruk av kunstig intelligens, og hvordan dette forholder seg til advokaters plikter etter Regler for god advokatskikk.

To av medlemmene i utvalget, advokatene Vebjørn Søndersrød og Tonje Hovde Skjelbostad, har nylig uttalt seg om tematikken i et intervju med Advokatbladet. Her advarer de mot flere mulige etiske fallgruver, og oppfordrer advokatvirksomheter til å lage egne retningslinjer for god AI-bruk.

Her kan du lese artikkelen i Advokatbladet.