Nyhet

Nedetid for matrikkel og grunnbok i 2023

Kart over Oslo og Drammen
1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2023.

Matrikkelen stenges for oppdatering for alle landets kommuner i 8 virkedager, fra 15. desember 2023 kl. 18:00 til utløpet av 1. januar 2024. Tilsvarende blir grunnboken stengt for oppdatering fra 29. desember 2023 kl. 20:00 til utløpet av 1. januar 2024.

Les mer på kartverket.no