Innspill til Sivilsamfunnets rettsstatsmelding 2024

Svein Harberg tar i mot rettsstatsmeldingen fra Jon Wessel-Aas
To år på rad har vi laget rettsstatsmeldingen – nå er tiden inne for en oppdatering og revidering av den, slik vi igjen får tatt temperaturen på rettsstaten.

I påvente av at regjeringen følger opp og lager en rettsstatsmelding til Stortinget, tenker vi at sivilsamfunnet løpende må oppdatere vår egen rettsstatsmelding. I fjor bidro store deler av sivilsamfunnet med innspill til meldingen, og vi håper å få enda flere med på laget i år. 

Vi fortsetter med å bruke samme kategorier som World Justice Project sin Rule of Law Index (https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/). Indeksen gir en indikator på hvor god rettssikkerheten er i ulike land. Vi ønsker også at dere kommer med ulike løsningsforslag på problemene som beskrives i meldingen. De ulike løsningsforslagene skal deles inn i følgende kategorier:  

  • Lovendring
  • Endring av det offentliges praksis
  • Utredning av problemstillingen
  • Økt kompetanse i forvaltningen

Det er tekster som må endres og oppdateres for å gjenspeile dagens tilstand. Det kan også være nye temaer som bør inkluderes i meldingen.  

Hva ønsker vi fra dere?  

  • Tilbakemelding på hvor det er behov for oppdatering eller endring, altså om situasjonen har blitt bedre, verre, eller er under utredning. Oppdateringene bør kunne erstatte eksisterende tekst, eller være korte og gjerne med utdypende henvisninger.   
  • En halv side om et eventuelt nytt tema som bør adresseres i meldingen, med nødvendige kildehenvisninger. 
  • Eventuelle andre innspill til meldingen.
  • Alle innspill må sendes inn i Word-format.

Fristen for å komme med innspill er 15. mai. Innspill sendes til kommunikasjonsrådgiver.

Hva gjør vi med innspillene?        

Advokatforeningen sammenstiller innspillene, ferdigskriver meldingen og kontrollerer innholdet med våre lovutvalg innen publisering. Ved konflikter mellom innspill fra ulike aktører tar vi sikte på å fremstille begge syn på en nyansert måte.  I god tid innen publisering, sender vi meldingen til bidragsyterne for gjennomlesning. Alle får anledning til å få med logo og navn i innledningen.    

Publisering/lansering   

Vi ser for oss å lansere meldingen på et eget arrangement til høsten, der vi overrekker meldingen til medlemmer av justiskomiteen. Organisasjoner som bidrar til meldingen, blir selvsagt invitert. 

Lenke til rettsstatsmeldingen 2023.