Tilsynsrådet endrer faktureringen av advokaters bidrag

Bidraget til Tilsynsrådet skal snart betales. Pass på at du får med deg fakturaen – som i år sendes ut på en ny måte.

Hvert år innen 30. april skal advokater betale bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden. Fakturaen blir sendt ut i begynnelsen av april. Det er hver enkelt advokat som mottar fakturaen, og som må sørge for at den blir betalt. I praksis skjer dette gjerne ved at advokaten videresender faktura til arbeidsgiver.

Nytt av året er at det er Statens innkrevingssentral som er avsender av fakturaen. Fakturaen kommer enten i advokatens nettbank, Altinn eller per post.

Det er Tilsynsrådet som administrer bidragsbetalingen.

Her kan du lese mer om den nye ordningen på Tilsysnrådets nettsider.