Nyhet

Utlysning av verv som medlem av Skatteklagenemnda

Finansdepartementet vil ha forslag fra Advokatforeningen på nye medlemmer i Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Klageretten er en sentral rettssikkerhetsgaranti for de skatte- og avgiftspliktige, og tillit til nemndas kompetanse og uavhengighet er svært viktig.

Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Klageretten er en sentral rettssikkerhetsgaranti for de skatte- og avgiftspliktige, og tillit til nemndas kompetanse og uavhengighet er svært viktig.

Skatteklagenemnda består av en leder, en nestleder og 51 øvrige medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på fire år.

Oppnevningen av dagens nemnd utløper 31. desember 2024. Departementet lyser derfor ut verv som nemndsmedlemmer for en ny fireårsperiode fra 1. januar 2025 til 31. desember 2028.

Vi oppfordrer dere til å gjøre aktuelle kandidater til verv som medlem i Skatteklagenemnda kjent med utlysningen.

Kvalifikasjonskrav

Nemndas medlemmer skal ha utdannelse og arbeidserfaring som jurist (cand.jur eller mastergrad i rettsvitenskap), økonom (mastergrad) eller statsautorisert revisor.

Det vil være en fordel om medlemmene har erfaring fra skatte- og avgiftsområdet, men det er ikke et absolutt krav om dette.

Nemnda skal være balansert med hensyn til kjønn og geografisk spredning.

Tidsfrister

Finansdepartementet tar sikte på å oppnevne medlemmene i løpet av høsten 2024.

Søknad og CV til innen 22. mai.