Nyhet

Advokatforeningens antihvitvaskingsdag 2024

Mandag 22. januar arrangerte Advokatforeningen Antihvitvaskingsdagen – den første i rekken av det vi håper kan bli et årlig arrangement. Nær 200 advokater fra hele landet var samlet på Høyres Hus i Oslo for å lære mer om hvitvaskingslovens krav, Tilsynsrådets forventninger og hvordan man kan lage gode hvitvaskingsrutiner.

Formålet med Antihvitvaskingsdagen er å bidra til økt forståelse for et komplisert regelverk og hvordan man best kan etterleve lovens krav. Vi ønsker å hjelpe våre medlemmer med å utøve sin rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet på en effektiv måte. Kunnskap om risikobildet advokater står overfor, faglige råd om hvordan risikoen reduseres og hvordan rutiner kan utarbeides, i tillegg til samspill mellom bransje og myndigheter, var noe av det som stod på agendaen.  

Vi ønsker å skape en god arena hvor advokatbransjen, tilsyn og myndigheter kan møtes. Derfor inviterte vi både Tilsynsrådet og tilsynsrevisor og Økokrim til å holde foredrag. I tillegg holdt advokater fra Arntzen de Besche, PwC, LindmanLaw, DLA Piper, Wiersholm, Schjødt og DNB innlegg.  

Les mer om programmet for dagen.

Vi håper å se deg på neste antihvitvaskingsdag!