Nyhet

Ny rettshjelpssats

Ny rettshjelpssats fra 1. januar 2024.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt nytt rundskriv for advokater mv. i straffesaker og rettshjelpssaker, samt stykkprissatser for medisinsk sakkyndige. Timesatsen i salærforskriften blir på 1215 kroner i 2024. Rundskrivet trer i kraft 1. januar 2024.

Se hele rundskrivet fra Justis- og beredskapsdepartementet her: