Nyhet

Bistandsadvokatutvalget søker nytt medlem

Er du en engasjert bistandsadvokat som brenner for rettssikkerhet? Bli med i Bistandsadvokatutvalget og ta del i det viktige arbeid for å styrke rettssikkerheten i samfunnet.

Bistandsutvalgets arbeid består av blant annet av å avgi høringsuttalelser, arrangerer fagseminarer, delta i dialogmøter med andre organisasjoner og rettsinnstanser. Utvalget engasjerer seg også i diskusjoner som angår bistandsadvokater og andre viktige rettsikerhetsspørsmål. 

 

Medlemmer av utvalget må være medlem av Advokatforeningen. Vervet har en periode på fire år. 

Kort CV og søknad sendes til: innen 16. august.