Nyhet

Rundskriv fra Justisdepartementet om rettshjelpssatsen

Justisdepartementet har sendt ut rundskriv der rettshjelpssatsen fastsettes til 1265.

Den nye satsen har virkning fra 1. juli 2024. 

Lenke til rundskriv (pdf)