Nyhet

Advokatstreiken trappes opp over påske

Silja Eriken er kontaktperson for bistandsadvokatene i Tromsø
Fra og med tirsdag 2. april utvides streiken. Opptrappingen vil i første omgang ramme barnehuset i Tromsø, der bistandsadvokatene ikke lenger vil beramme avhør.

Når det foreligger mistanke om at barn eller andre sårbare personer er utsatt for vold, overgrep eller andre integritetskrenkelser, er det bistandsadvokatenes oppgave å ivareta klientens rettssikkerhet når avhør gjennomføres på barnehus. I dette ligger et klart ideal om å beskytte barn og andre sårbare personer mot urett, herunder å avdekke og avverge straffbare handlinger. At staten velger å ikke betale bistandsadvokatene en bærekraftig sats, setter rettssikkerheten til barn og andre sårbare personer på spill. Det kan vi ikke lenger akseptere.

Streiken, som fra 2. april utvides til barnehuset i Tromsø, kommer som en opptrapping til den allerede pågående streiken blant skyggeadvokatene i Bergen, Stavanger, Oslo, Vestfold og Buskerud.

Bakgrunnen for streiken, er regjeringens avtalebrudd. Regjeringen gjør rettshjelpssatsen stadig mindre bærekraftig, selv om de har forpliktet seg til det motsatte. De siste 20 årene har en gjennomsnittlig norsk årsinntekt hatt en realøkning på 30 prosent, i samme periode har rettshjelpssatsen hatt en realnedgang. Bare de ti siste årene er satsen kuttet med 9 prosent, justert for inflasjon. Advokatene som jobber på rettshjelpssatsen, gjør en svært viktig og krevende jobb for å opprettholde rettsikkerheten for de mest utsatte i samfunnet.

Advokatforeningens budskap til justisminister Mehl er krystallklart, regjeringen må innfri den avtalen som ble inngått med Advokatforeningen i 2022 – og gi rettshjelpssatsen en bærekraftig utvikling allerede i revidert statsbudsjett. Rettssikkerhet kan ikke ivaretas med idealisme og dugnadsånd fra advokatene. Man må kunne påta seg disse viktige oppdragene uten å oppgi muligheten for en normal inntektsutvikling. 

Vi har samlet all informasjon om advokatstreiken på denne siden