Artikkel

Sykeavbruddsforsikring

Advokatforeningens tilbud om sykeavbruddsforsikring er spesielt tilpasset advokatvirksomhet, og bør tegnes av alle advokater som driver alene eller i små fellesskap.