Høring

Høring: Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

Vi viser til høringsbrev av 18. desember 2018 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Henrik Hagberg (leder), Nina Hanevold-Sandvik, Oddbjørn Slinning, Anders Svinø og Mats Erik Sæther.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

                                                        Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                                                                                    Merete Smith
leder                                                                                                       generalsekretær