Kurs

Juslunch i Tromsø 13. april 2023

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Tema: Folkerettsbrudd og krigsforbrytelser i Ukraina

Pris: Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.

Foredragsholder: Generaladvokat for Forsvaret, Arne Willy Dahl
Dahl var fra 1988 til 2014 Norges generaladvokat, den øverste lederen for Den militære påtalemyndighet. Dahl har tidligere vært høgskolelektor ved Krigsskolen i Oslo og krigsadvokat for Østlandet. I tillegg har Dahl vært direktør ved juridisk avdeling ved Forsvarets Overkommando. For øvrig har Dahl vært statsadvokat ved både Oslo statsadvokatembeter og Riksadvokatembetet. Dahl har hatt vervet som president i International Society for Military Law and The Law of War (ISMLLW), som har sitt hovedkontor i Brussel. Ved sin avgang som president i 2012 ble han samtidig utnevnt som ærespresident.

Virksomheten ledes av en styringsgruppe bestående av tingrettsdommer Oddmund Gamst, advokat Brynjar Østgård, førsteamanuensis Christina Jensen, juridisk rådgiver Benedikte Rørvik Nilsen og advokat Håvard Utstøl Jakobsen.

Har du tips til aktuelle temaer og foredragsholdere? Send en e-post til .

Kurs


Arrangør
Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Hvor
OBS! - Møtet denne gangen holdes på Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7, 9259, Tromsø
Dato
Tid
11:04 - 12:04
Godkjennes med
1 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 110
Pris andre
Kr 110