Kurs Webinar

Advokatforeningens menneskerettighetsseminar 2023: Menneskerettigheter og næringsliv

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg inviterer til Menneskerettighetsseminaret 2023.

Det blir flere foredrag i løpet av dagen, holdt av blant annet Frode Elgesem i OECDs kontaktpunkt og Nadia Ullah i Forbrukertilsynet. I tillegg vil Arnfinn Bårdsen holde foredrag om EMKs beskyttelse av varslere i lys av EMDs storkammerdom Halet v. Luxembourg, og Knut Helge Hurum vil snakke om Fosen-saken. Seminaret avsluttes med en panelsamtale om utfordringer for norske selskaper knyttet til overholdelse av menneskerettigheter i utlandet.

Frist for bindende påmelding er mandag 3. april 2023.

Kurs Webinar


Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgt. 17, 0251, OSLO
Dato
Tid
09:00 - 15:45
Godkjennes med
5 juridiske timer. 1 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 1500
Pris andre
Kr 2000