Kurs

Røde Kors: Førstehjelp mot selvmord

Hvem passer kurset for?

Enhver som gjennom aktivitet møter personer i selvmordsfare.

Hva lærer du?

Hensikten med kurset er å gi deltakerne trygghet i rollen som hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Deltakerne skal få ferdighetstrening i samtale med personer i selvmordsfare, og kunnskap om hvordan sette personer i selvmordsfare i kontakt med andre som kan hjelpe dem videre, og hvordan motivere til å oppsøke hjelp.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått grunnleggende kunnskap om selvmord og selvmordsforsøk
  • Fått bevissthet om egne holdninger og oppfatninger om selvmord
  • Fått kjennskap til kjennetegn ved personer i selvmordsfare
  • Fått trent seg på hvordan møte mennesker i selvmordsfare og hvordan intervenere i møte med personer i selvmordsfare

Kursinnhold

  • Fakta om selvmord og selvmordsforsøk
  • Holdninger til og oppfatninger om selvmordsatferd
  • Rollen som førstehjelper

Arbeidsform

4 timer undervisning, inkludert gruppearbeid, drøfting i gruppe og plenum, rollespill med refleksjon og ferdighetstrening.

Røde Kors: Førstehjelp mot selvmord

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
16:00 - 20:00
Godkjennes med
4 ikke-juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert