Kurs

Seminar om den nye voldserstatningsloven

Den nye voldserstatningloven, som trådte i kraft 01.01.2023, byr på viktige endringer og noen utfordringer. Målet med seminaret er at aktørene skal få en felles forståelse av hvordan loven skal forstås og hvordan den skal praktiseres.

Tema:

 

  1. Gjennomgang av ny voldserstatningslov, ved avdelingsdirektør Ivar Andrè Holm i Kontoret for voldsoffererstatning.
  2. Hvordan jobbe med ny voldserstatningslov i praksis i straffesakskjeden. Innlegg fra: Trøndelag statsadvokatembete, en fast bistandsadvokat, en fast forvarer og fra Trøndelag tingrett.

Seminaret er i samarbeid med Trøndelag tingrett og Trøndelag statsadvokatembeter. Trøndelag tingrett vil legge best mulig til rette for at øvrige berammelser i retten ikke skal kolliderer med seminaret.

Det vil også bli mulig å følge seminaret digitalt fra rettssted Steinkjer, Namsos og Brekstad.

Påmeldingsfrist: Mandag 27. mars 2023

Trøndelag krets: Seminar om den nye voldserstatningsloven

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Statens Hus, Prinsensgate 1 A, 7013, TRONDHEIM
Dato
Tid
13:30 - 16:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert