Kurs

Utenlandskurs i Brighton

Kursprogram

3 timer i advokatetikk v/ advokat, Stian Kristensen og advokat, Stian Bråstein

  • Gjennomgang utvalgte advokatetiske regler og problemstillinger
  • Gruppearbeid/case-diskusjon av reelle saker fra disiplinærorganene
  • Gjennomgang av reelle vedtak - «fasit»

2 timer i ajourføring v/ advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co., Ståle Kihle:

  • i emnene sivilprosess, arv- og familierett og arbeidsrett.

2 timer i familierett v/ advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co., Ståle Kihle:

  • Felleseieskifte mellom ektefeller med vekt på både gjenstandsmessig og verdimessig oppgjør, herunder skjevdeling.

2 timer i arverett v/ advokat og partner i Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co., Ståle Kihle:

  • Gyldighet av testamenter med særlig vekt på testasjonsevne (al § 41), utnyttelse av testator (§ 45), og gyldighet/tolkning i forbindelse med forutsetningssvikt (al § 59).

2 timer i hvitvasking v/ advokat, Angeline Riis:

  • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for advokater

Utover selve kurset, legges det opp til sosialt samvær med felles middager og halvdagsutflukt til Seven Sisters. Lørdag kveld er satt av til fri disposisjon.

Ved påmelding: Vennligst oppgi ditt fulle navn, slik det står i oppført i passet. Det vil meldes inn til flyselskapet.

Kurs


Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
09:00 - 10:00
Godkjennes med
Pris andre
Kr 0

Påmeldingsfristen er passert