Kurs

Tverrfaglig seminar om foreldretvistsaker

Oppmøte fra kl. 08:30.

Servering: kaffe/te, frukt + søtt i pausene og lunsj

Program:

Fra kl. 08:30
Oppmøte og registrering

Kl. 09:00 - 09:15
Velkommen

Kl. 09:15 - 10:15
Foreldrekonflikter og offentlige tjenester – et samspill v/ psykolog ph.d Bård Bertelsen. Bård Bertelsen har doktorgrad hvor han studert foreldre i høykonfliktsaker, samt intervjuet fagfolk som arbeider med barn og foreldre som lever med langvarig konflikt etter samlivsbrudd.

På universitetet i Agder sin nettside kan du lese doktorgradsavhandlingen.

Kl. 10:15 - 10:30
Pause

Kl. 10:30 - 11:30
Hvordan forstå og møte foreldre i konflikt v/ familieterapeut og daglig leder på Bjørgvin Familievernkontor, Hilde Kåstad og psykologspesialist, Linda Myhren

Kl. 11:30 - 12:30
Lunsj

Kl. 12:30 - 13:45
Vold, foreldreskap og samlivsbrudd v/ psykologspesialistene Hilde Opsvik Lomundal og Thomas Litlere fra Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV). Hvordan påvirkes foreldrerollen av å være utsatt for vold, og konsekvenser av kontakt med utøver av vold etter brudd.

Kl. 13:45 - 14:00
Pause

Kl. 14:00 - 15:30
Mekling i saksforberedende møter – (konflikt og forsoning, kommunikasjon og forståelse) v/ LO-advokat og forliksmekler Rune Lium. Hva innebærer det å mekle i disse sakene som gjelder relasjonelle konflikter, særskilte utfordringer osv. Dommer, sakkyndig og advokatenes rolle; hvordan forberede og trygge partene; hva bør vi ha fokus på; hva er mulighetsrommet gjennom mekling i disse sakene

Det vil bli en kombinasjon av foredrag/samtale i summegruppe/oppsummering i plenum.

Kurs


Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Grand Hotel Terminus, Bergen, Zander Kaaesgt 6, 5809, BERGEN
Dato
Tid
09:00 - 16:00
Godkjennes med
6 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 950
Pris andre
Kr 950

Påmeldingsfristen er passert