Arrangement

Fra fornorsking forsoning? - Samtale om sannhetskommisjonens rapport

Advokatforeningen inviterer til samtale om sannhetskommisjonens rapport, tiltakene som er foreslått og veien videre.

Livestream klokken 14.30.

Sannhets- og forsoningskommisjonen la 1. juni frem sin rapport om fornorskningen samer, kvener og skogfinner har vært utsatt for som en del av norsk, offentlig politikk. Fornorskningen har ført til tap av språk, kultur og identitet. For den samiske, kvenske og skogfinske befolkningen har rapporten vært en viktig anerkjennelse av deres opplevelser. På samme tid snakkes det om en tillitskrise mellom myndighetene og særlig den samiske befolkningen, i lys av hvordan Fosen-dommen har blitt håndtert. Det synes ikke som om minoritetsinteresser tas på alvor annet enn på papiret. Samtidig er kommisjonsrapporten kritisert i en særmerknad fra kommisjonsmedlem professor emeritus Aslak Syse, blant annet for å ha et ensidig offer-fokus og uten å skjene til ungdommens naturlige valg. Hvordan kan veien frem mot forsoning se ut, når oppfatningen av hva som er «sannhet» spriker?

Advokatforeningen inviterer til samtale om rapporten, tiltakene som er foreslått og veien videre.

I panelet:

  • Aslak Syse, Professor ved Institutt for offentlig rett og kommisjonsmedlem
  • Silje Katrine Moutka, Sametingspresident
  • Constance Jessen Holm, Advokat i Advokatfirmaet Lund & Co og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg

Fra fornorsking forsoning? - Samtale om sannhetskommisjonens rapport - Arendalsuka

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatlåven, Torvet 3, Arendal
Dato
Tid
14:30 - 15:30