Arrangement

Hvorfor og hvordan bør næringslivet forholde seg til ESG-risikoer?

Hvilke utfordringer og muligheter innebærer alt dette, og vil nye regulatoriske krav innen ESG bidra til den omstillingen som er nødvendig?

Risiko knyttet til miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold kan ha stor betydning for selskapers langsiktige verdiskaping. Ettersom risikofaktorer på ESG-området kan ha direkte økonomiske konsekvenser for virksomheters inntjening bør den likestilles med all annen finansiell risiko, og håndteres deretter.

Næringslivet har de siste årene i stadig større grad måttet forhold seg til klimarisiko, herunder hvilke muligheter som ligger i den grønne omstillingen. Klima og natur henger sammen. Næringslivet vil nå i økende grad også måtte forholde seg til naturrisiko. I tillegg kommer risiko knyttet manglende oppmerksomhet om sosiale forhold, samt mer konkrete forpliktelser for selskapers ledelser og styrer.

Hvilke utfordringer og muligheter innebærer alt dette, og vil nye regulatoriske krav innen ESG bidra til den omstillingen som er nødvendig?

Wikborg Rein Advokatfirma inviterer i samarbeid med Advokatforeningen til dialog sammen med et solid panel.  

 

Medvirkende

  • Hilde Nordbø, direktør for bærekraft, Handelsbanken
  • Camilla Tellefsdal Robstad, konserndirektør juridisk og compliance, Orkla
  • Gaute Voigt-Hanssen, seniorrådgiver, Klima- og miljødepartementet
  • Tonje Hagen Geiran, Advokatfullmektig og spesialrådgiver, Wikborg Rein
  • Elise Johansen, partner, Wikborg Rein

Hvorfor og hvordan bør næringslivet forholde seg til ESG-risikoer? - Arendalsuka

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen og Wikborg Rein
Hvor
Advokatlåven, Torvet 3, Arendal
Dato
Tid
13:00 - 14:00