Kurs

Advokater i mekling- do’s and don’ts

Hva lærer du? 

Mekling blir i økende grad tatt benyttet som tvisteløsningsmetode i flere deler av samfunnet, både i og utenfor domstolen. Som følge av endringen i tvisteloven § 8-3 som lovfester at rettsmekling «skal» foretas i saker som egner seg for dette, blir rettsmekling et desto mer aktuelt tema for advokater. 

Kurset tar for seg advokatens rolle i mekling, både ved rettsmekling og utenrettslig mekling. Under kurset vil foredragsholderne blant annet belyse hvilke saker som egner seg for mekling, advokatens rolle under meklingen og hva som kjennetegner en god advokat i meklingsprosessen. 

Hvem passer kurset for? 

Enhver som ønsker informasjon om advokatens rolle i mekling. 

Arbeidsform

Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men det legges opp til spørsmål og drøftelse underveis eller i etterkant av kurset. 

Foredragsholdere

Advokat, Ola Ø. Nisja, har møterett for Høyesterett, leder Wikborg Rein sin tvisteavdeling og har omfattende erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Nisja brukes regelmessig som voldgiftsdommer og mekler, og har vært sensor ved Meklingsakademiet. Han har vært leder av Advokatforeningens meklingsutvalg siden 2022, og medlem av utvalget siden 2016. 

Dommer, Hanne Sofie Bjelland, er dommer i Oslo tingrett. Hun har omfattende kompetanse innen mekling fra domstolene og er oppnevnt som særskilt mekler hos Riksmekleren. Bjelland underviser i rettsmekling og på Meklingsakademiet, og har skrevet masteroppgave om konflikthåndtering. 

Nisja og Bjelland var med på prosjektgruppen som utarbeidet ny veileder for rettsmekling i store sivile saker, et samarbeid mellom Advokatforeningen, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. 

Advokater i mekling- do’s and don’ts

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Beklager, kurset er fullt. Send e-post til for å sette deg på venteliste