Kurs

Juslunch i Tromsø

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø. Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Tema: Fanget i faresone? Om grunneiers ansvar for å forebygge naturskader.
Foredragsholder: Stipendiat Lene Sandberg

Sandberg er doktorgradsstipendiat ved det juridiske fakultet ved UiT Norges Arktiske universitet. Før hun ble stipendiat har hun vært advokatfullmektig, dommerfullmektig, advokat og konstituert tingrettsdommer. I avhandlingen skal hun se på rettslige spørsmål omkring forebygging av skredfare som utgjør en risiko for eksiterende bebyggelse.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.
Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.

Virksomheten ledes av en styringsgruppe bestående av tingrettsdommer Oddmund Gamst, advokat Brynjar Østgård, professor Stig Solheim, juridisk rådgiver Benedikte Rørvik Nilsen og advokat Håvard Utstøl Jakobsen.

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.
Har du tips til aktuelle temaer og foredragsholdere? Send en e-post til

Juslunch i Tromsø

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.
Hvor
Radisson Blu Hotel , Sjøgata 7, 9259, Tromsø
Dato
Tid
11:30 - 12:30

Påmeldingsfristen er passert