Kurs

Oslo Krets: Advokatetikk i praksis

Annicken Junker og Jenny Møller Sandborg holder kurs i advokatetikk. Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Kurset passer for alle.

Advokatetikk i praksis

Med utgangspunkt i de siste års disiplinærpraksis vil kurset belyse sentrale temaer innen advokatetikken:

  • Advokaters opptreden
  • Oppfølging av klient
  • Beregning av salær
  • Taushets- og fortrolighetsplikten
  • Interessekonflikt
  • Kollegiale forhold

Det vil bli redegjort for de ulike reglene, og de enkelte bestemmelsene vil bli belyst med oppgaver og eksempler fra disiplinærpraksis. Det vil blant annet være fokus på hva som er viktig å tenke på før man påtar seg et advokatoppdrag og hvilke plikter man har ved gjennomføringen av oppdraget, hvilke krav som stilles til advokatens salærberegning, samt reglene om interessekonflikt.

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Om foredragsholder

Annicken Junker og Jenny Møller Sandborg er advokatfullmektiger. Til daglig arbeider de med advokatetikk og disiplinærsaker i Advokatforeningens sekretariat. Junker og Sandborg gir også veiledning til medlemmer om hvordan man skal etterleve kravene i Regler for god advokatskikk.

Påmelding kommer.

Oslo Krets: Advokatetikk i praksis

  • Kurs

Arrangør
Oslo Krets - Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 750