Webinar

Prompting av generativ AI

Læringsmål og struktur


 Gi advokater og jurister:

  • Innsikt i grunnprinsippene for utforming av prompter
  • Hvordan bygge gode prompter for å få presise og relevante output
  • Gode eksempler for prompting ved bruk i juridisk setting
  • Gode eksempler for bruk i arbeidet med fakta
  • Hvordan brukes tankegangen rundt prompting i utvikling av spesifikke AI-løsninger for bedre kvalitet og konsistens.

Prompting, når det gjelder AI-verktøy, refererer til prosessen med å gi en kort instruksjon, forespørsel eller startsetning som brukes til å veilede AI-modellen til å generere ønsket tekst eller utføre en bestemt oppgave. Denne teknikken er mye brukt i ulike AI-applikasjoner, inkludert tekstgenerering, oversettelse, oppsummering, og mer.

Prompting av generativ AI

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 18:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600