Kurs

Aust- og Vest-Agder krets: Personskadeerstatning i et nøtteskall

Vest-Agder krets, i samarbeid med Aust-Agder krets inviterer til kurs i personskadeerstatning mandag 12.juni klokken 14.00-18.00.

Det legges opp til et uformelt sosialt sommertreff etter kurset, som vil være åpent for alle, så hold av kvelden også om du ikke får med deg kurset.

Kurset vil ta for seg sentrale temaer innen personskadeerstatning og vil være nyttig både for advokater som jobber med sivile erstatningssaker og bistandsadvokater. Temaer som vil bli berørt omfatter:

 • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
 • Flere kompensasjonsordninger: erstatning, forsikring og trygd; samordningsprinsipper
 • Menerstatning for tapt livsutfoldelse
 • Oppreisningserstatning ved fysiske og psykiske krenkelser
  - Utviklingstrekk i høyesterettspraksis
  -Oppreisningsvurderingens kronologi
  -Vilkårene for oppreisning, herunder hvem kan pålegges, og hvem kan kreve oppreisning
  -Kan»-vurderingen. Når «kan» ikke alltid betyr kan
  - Betydningen av offerets eget forhold, endringer i kroneverdien, at skadelidte er fra lavkostland og andre fellesspørsmål

 • Ny barneerstatning – ny og gammel modell
 • Kort om pårørendes rett til erstatning
 • Oversikt over såkalte egentlige og uegentlige tredjepartstap; Kursjusteringer fra Høyesterett, med vekt på Ullevåldommen og senere avgjørelser

Foredragsholder:

Morten Kjelland, professor UiO
Morten Kjelland arbeider hovedsakelig innen erstatnings- og velferdsrettslige emner, blant annet med temaer som ansvarsetablering og erstatningsutmåling relatert til både alminnelig erstatningsrett og spesiell erstatningsrett (f. eks. pasientskaderett). Personskadeerstatningsretten har en rekke grensesnitt mot andre rettsfelt som trygde-/velferdsrett. Kjelland har arbeidet i flere av disse skjæringsfeltene, både med forskning og i form av undervisning for bl.a. ulike nemnder og kontorer slik som Diskrimineringsnemnda, Kontoret for Voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning.

Aust- og Vest-Agder krets: Personskadeerstatning i et nøtteskall

 • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
14:00 - 18:00
Godkjennes med
4 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 450
Pris andre
Kr 450

Påmeldingsfristen er passert