Kurs

Buskerud krets: Kurs i anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

Advokatforeningen Buskerud Krets arrangerer kurs i anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering for advokater i kretsen.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS (www.governance.no) står for kursinnholdet. De er et av landets ledende miljøer innen compliance, gransking/undersøkelser og forebygging av økonomisk kriminalitet og andre kritikkverdige forhold.

Kurset vil vare i 2 timer, inkludert praktisk opplæring. Det vil arrangeres felles middag og sosialt arrangement etter kurset. Alle deltakere er hjertelig velkommen til å være med. Vi kommer tilbake angående mer informasjon om denne delen av kvelden.

Formålet med kurset er å gjøre deltagere kjent med krav og plikter etter hvitvaskingsregelverket, og gjøre deltakere i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking og terrorfinansiering.

Innholdet i kurset:


Del 1: Krav og plikter etter hvitvaskingsregelverket
Del 2: Risikobildet og utviklingstrekk
Del 3: Praktisk tilnærming til kundetiltak og løpende oppfølging
Del 4: Praktisk tilnærming til undersøkelse og rapportering

 Kurset vil ha hovedfokus på del 3 og 4 som beskrevet over. Kurset vil tilpasses små og mellomstore advokatfirmaer, og er særlig relevant for advokater som driver for seg selv og advokater med et særlig ansvar for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket (hvitvaskingsansvarlige) i advokatfirmaet.

Kurset gjennomføres på en måte som legger opp til at kursdeltagerne kan stille spørsmål underveis og delta i diskusjoner med foredragsholderen og hverandre. Det legges opp til oppgaveløsning på slutten.

Kursholdere

Foredragsholder vil være advokat Erling Grimstad og advokatfullmektig Ingvild H. Fredriksen.

Erling har mer enn 15 års erfaring fra rådgivningsoppdrag etter hvitvaskingsregelverket i rollen som advokat. Hans erfaring inkluderer ansvar for rådgivning og bistand til utarbeidelse av risikovurderinger, policy, hvitvaskingsrutiner, instrukser, prosedyrer, organisering, undersøkelse, rapportering og annen rådgivning etter hvitvaskingsregelverket.

Ingvild Helene Fredriksen er advokatfullmektig. Ingvild har erfaring med juridisk rådgivning til ulike rapporteringspliktige foretak. Ingvild har også erfaring fra GDPR-prosjekter og personvernrelaterte oppdrag.

Frist for bindende påmelding til kurset: 2. juni 2023. Kurset er gratis.
Frist for bindende påmelding til middagen m.m.: 2. juni 2023. Egenandel for middagen: 250kr.

Spørsmål kan rettes til kretsleder Tatiana Stjernvik, tlf. 466 799 02 eller

Buskerud krets: Kurs i anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS, Postboks 294 Bragernes, 3001, DRAMMEN
Dato
Tid
16:00 - 18:00
Godkjennes med
2 advokatetiske timer.

Påmeldingsfristen er passert