Kurs

Vestland krets: Personskadeerstatning i et nøtteskall – hovedlinjer og utvalgte emner

Velkommen til kurs i personskadeerstatning med professor Morten Kjelland fra Institutt for offentlig rett ved UiO

Det blir lett servering av kaffe/te/rundstykker/frukt/søtt/mineralvann

Kursinnhold:

1. De fire grunnleggende utmålingsprinsippene

2. Oppreisningserstatning, i lys av nyere rettspraksis

  1. Oppreisningsvurderingens kronologi
  2. Hvem kan pålegges oppreisningsansvar og hvem kan kreves oppreisning? 
  3. Når «kan» ikke betyr kan; utviklingstrekk i høyesterettspraksis
  4. Skjønnsmessig og normert oppreisningserstatning
  5. Pårørendes rett til erstatning - med presentasjon av en sjekkliste for saksbehandlingen

3. Menerstatning – vilkår og utmålingsprinsipper

4. Sjokkskader og PTSD – nyere tendenser fra Høyesterett

5. Pårørendes rett til tredjepartserstatning - med presentasjon av en sjekkliste for saksbehandlingen

6. Kort om årsakssammenheng og bevis, med velt på vanskelig konstaterbare skader

Kurset er praktisk rettet. Deltakerne får et utførlig digitalt kursmateriale.

Vestland krets: Personskadeerstatning i et nøtteskall – hovedlinjer og utvalgte emner

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Grand Hotel Terminus, Bergen, Zander Kaaesgt 6, 5809, BERGEN
Dato
Tid
17:00 - 20:30
Godkjennes med
4 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 850
Pris andre
Kr 850

Påmeldingsfristen er passert