Kurs

Advokat og styreverv? Praktisk kurs med innsikt og erfaringer.

Hva lærer du?

Du får en praktisk innføring i hva du må vite før du påtar deg styreverv. Hvilke krav og forventninger følger styrerollen? Er det særlige forhold du som advokat bør være oppmerksom på, og hva er de viktigste ansvars- og forsikringsforhold du må kjenne til?

Kurset er praktisk orientert, der foredragsholderne deler erfaringer fra sine mange verv og oppdrag i og for styrer. Du kan stille spørsmål og delta i samtaler under kurset.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer advokater som vil forberede seg på styrerollen, og for deg som vil øke din innsikt i styrerollens ansvar og muligheter.  

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  •  Krav og forventninger til styrerollen, og forhold du som advokat bør kjenne til.
  • Styreansvaret – særlig for deg som er advokat.
  • Styreansvarsforsikring - det viktigste du bør vite.
  • Råd og erfaringer fra arbeid i og for styrer.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres over tre timer, hovedsakelig som forelesning. Vi legger opp til spørsmål og samtaler underveis.

Om foredragsholderne

Advokat Susanne Munch Thore er partner i Arntzen de Besche. Thore har ledet Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og for børs-og verdipapirrett, og leder nå foreningens ekspertgruppe mot hvitvasking. Thore har vært anbefalt av både Chambers and Partners og Legal 500, og har omfattende erfaring fra en lang rekke styrer i norske og utenlandske selskaper i privat og offentlig sektor, samt i organisasjonslivet. Thore er en erfaren kursholder.

Advokat Linn Kvade Rannekleiv er senioradvokat i Gard AS. Rannekleiv har lang erfaring som advokat, med tung kompetanse innenfor profesjonsansvar, styre- og ledelsesansvar, forsikringsrett med mer. Rannekleiv holder en rekke kurs om styreansvar og styreansvarsforsikring.

Dørene åpnes kl. 16:30 for registrering og enkel servering.

 

Kurs


Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 19:30
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200