Arrangement

Årsmøte i Buskerus krets

Agenda

  1. Orientering fra styrets leder
  2. Årsberetning og regnskap
  3. Orientering fra Yngre Advokater Buskerud
  4. Valg av styre, valgkomité
  5. Valg av styre i YA
  6. Fastsettelse av kretskontingent
  7. Eventuelt

Dersom noen av medlemmene ønsker behandling av saker utenfor den oppgitte saksliste eller vil fremme forslag til positive vedtak eller valg som avviker fra de forslag som følger av innkallingen med vedlegg, skal dette være meddelt kretsens formann senest en - 1 – uke før møtet åpnes.

Innstilling fra valgkomiteen ettersendes

Man skal ved påmeldingen oppgi om man ønsker middag (ingen egenandel). Påmelding til middagen er bindende av hensyn til serveringen.

Arrangement


Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Børsen Festlokaler, Bragernes Torg 13, 3017, DRAMMEN
Dato
Godkjennes med
Pris medlemmer
Kr 0

Påmeldingsfristen er passert