Webinar

Webinar om praktisk dødsbo-skifte

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet webinar om reglene som gjelder ved private og offentlige dødsboskifter.

Kursinnhold

Webinaret vil blant annet ta for seg følgende:

 • Gjennomgang av de ulike skifteformer som arv- og skifteloven legger opp til.
 • Lovens frister og vilkår for å begjære offentlig skifte.
 • Saksgangen for et offentlig skifte i forhold til et privat skifte.
 • Når bør man velge offentlig skifte?
 • Hva kan man forvente ved et offentlig skifte?
 • Om insolvente dødsbo
 • Ulike rettslige problemstillinger ved dødsboskifte, blant annet:

  - Avkortning til livsarvinger som følge av tidligere gave.
  - Naturalutlegg; skal eiendelen selges eller overtas av arvingen/gjenlevende ektefelle?
  - Verdsettelse; enighet eller skiftetakst? Verdsettelsestidspunkt?
  - Særskilte utfordringer ved sammensatt skifte
  - Skiftetvist og søksmålsbyrde
  - Arveoppgjør over landegrenser; verneting, lovvalg og fullbyrdelse
  - Skifte av uskiftebo, uskifteboet består delvis av særeiemidler, lengstlevende har gitt delvis arveoppgjør underveis i uskifteperioden

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar, hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning. Vi legger også opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Advokat, Ståle Kihle har lang erfaring med både privat og offentlig skifte av dødsboer, og har vært fast oppnevnt bostyrer ved offentlige dødsboskifter for Oslo byfogdembete, nå Oslo tingrett siden 2008. Kihle har lang og bred er faring innenfor generell rådgivning, prosedyre og tvisteløsning. Han underviser i arv- og skifte ved Juridisk fakultet, UiO.

Webinar om praktisk dødsbo-skifte

 • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert