Webinar

Advokatvirksomhet og GDPR

Kurset gir praktiske råd og tips om hvordan din virksomhet kan gå frem for å etterleve personvernreglene.

Hvem passer kurset for?

Alle som trenger en introduksjon om personvern og regelverket.

Hva lærer du?

Advokatforeningen arrangerer et praktisk rettet kurs om kravene, som gjelder for advokatfirmaers behandling av personopplysninger. Med utgangspunkt i Advokatforeningens GDPR-veileder gir kurset oversikt over EUs personvernforordning (GDPR) og hvilke tiltak advokatfirmaer bør få på plass for å sikre etterlevelse.

Arbeidsform

Kurset er et to-timers webinar. Det er i hovedsak lagt opp som en forelesning med muligheter for spørsmål underveis. 

Om foredragsholder

Advokat, Thomas Olsen er partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Olsen har doktorgrad i personvernrett fra Universitet i Oslo. Tidligere har han vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern. Han har også vært med å utarbeide Advokatforeningens GDPR-veileder, og er en av forfatterne til Personvernhåndboken (Gyldendal Juridisk).

Advokatvirksomhet og GDPR

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 10:00
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200