Webinar

Digital hovedforhandling i straffesaker – praktiske råd og vink fra dommersiden og advokatsiden

Hva lærer du?

I dette kurset gjennomgår vi funksjonaliteter i Aktørportalen for straffesaker.

Kursinnhold:

- Aktørportalen

 • Nyheter i 2021 og 2022
 • Hvem kan bruke Aktørportalen?
 • Hva kan delegater sende inn for advokaten?
 • Felles retningslinjer
 • Optimal innsendelse av PDF-filer
 • Papirinnsendelse
 • Straffesaksdokumenter i Aktørportalen og forholdet til dokumentutveksling med politi/påtalemyndighet
 • Salær
 • Nye funksjoner som er prioritert (og som vi fortsatt venter på …)
 • Hva gjelder for alle de som ikke er på Aktørportalen?

- Bruk av digitale dokumenter under hovedforhandling

 • Straffesaker: Faktisk utdrag utarbeidet av politiet
 • Fellesvisning av dokumenter under hovedforhandling – sivilt vs. straff
 • Tips til digitalt utstyr for advokatene
 • Tips til innarbeiding av PDF-dokumenter
 • Hva tenker/gjør en erfaren prosedyreadvokat?

- Fjernmøter

 • Hva ser vi for oss post korona?
 • Vitner på video
 • Andre aktører på video

Hvem passer kurset for?

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset er et to-timers webinar. Det er i hovedsak lagt opp som en forelesning med muligheter for spørsmål underveis i chatten.

Om foredragsholderne

Foredragsholdere er tingrettsdommer, Espen Bjerkvoll (Oslo tingrett) og advokat, Anders Brosveet, som er managing partner i Elden Advokatfirma AS. Advokat, Brosveet har omfattende erfaring og oppdrag innenfor prosedyre og strafferett. Han har vært forsvarer i en rekke av de mest omfattende økonomiske straffesakene i Norge de siste 15 årene. Han har derfor bred erfaring i å håndtere rettssaker med svært omfattende faktum.

Digital hovedforhandling i straffesaker– praktiske råd og vink fra dommersiden og advokatsiden

 • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 ikke-juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200