Arrangement

Paneldiskusjon om kontraktstolkning i internasjonal voldgift

Advokater som har lang erfaring med kommersielle kontrakter og internasjonal voldgift diskutere utfordringer knyttet til utforming og tolkning av kontraktsvilkår: Når forutsetter konsipisten at avtalte vilkår skal tolkes etter ordlyden, når forutsetter hun at de skal utfylles med prinsipper som for eksempel lojalitetsplikten?

Paneldeltagere er Nanette Arvesen (Thommessen), Camilla Bråfelt (Schjødt), Harald Hellebust (Wiersholm), Ola Nisja (Wikborg Rein) og Svein Gerhard Simonnæs (BAHR).

Ordstyrer er Giuditta Cordero-Moss (Universitetet i Oslo)

Paneldiskusjonen innledes med en kort presentasjon av resultatene fra en pilotstudie om tolkning av kontraktsvilkår i internasjonal voldgift, ledet av Giuditta Cordero-Moss. Her ble 32 voldgiftsdommere forelagt et formular med 3 cases basert på 3 kontraktsvilkår (Termination, Entire Agreement, og Payment of a Fee). Resultatet viser en sprikende tilnærminger til om avtalte vilkår skal gis virkning kun etter ordlyden, eller om de skal utfylles med andre prinsipper som for eksempel lojalitetsplikten. Mer om pilotprosjektet finnes her: Pilot Empirical Project on Construction of Contracts in International Arbitration. - Kluwer Arbitration Blog

Paneldiskusjonen vil være et nyttig bidrag til utforming av formularet som skal legges til grunn i hovedstudien.

Frist for påmelding 8. november.

Deltakelse er kun ved personlig oppmøte. Fjerndeltagelse via Zoom kan avtales på forespørsel, og kun for deltakere som ikke er bosatt i Oslo. E-post sendes til

Paneldiskusjon om kontraktstolkning i internasjonal voldgift

  • Arrangement

Arrangør
Oslo senter for kommersiell rett
Hvor
Kjerka, Domus Media West
Dato
Tid
16:00 - 17:30

Påmeldingsfristen er passert