Kurs

Sør-Rogaland tingrett inviterer til et tverrfaglig aktørseminar om barn som utsettes for vold

Målgruppen for seminaret er profesjonelle aktører som arbeider med voldsutsatte barn i en rettslig sammenheng, herunder advokater, påtalemyndighet, sakkyndige og medlemmer av barneverns- og helsenemnd, i tillegg til regionens dommere.

Program for dagen
kl. 09.00 – 09.15 Innledning v/Monica Furustøl og Tor Christian Carlsen, tingrettsdommere ved Sør-Rogaland tingrett

kl. 09.15 - 10.00 Hva er vold? Klinisk erfaring fra møtet med voldsutsatte barn. Hvilke utfordringer møter ATV, og hva bør vi som jobber i rettspleien særlig være oppmerksomme på? v/ Jannicke Stav, psykologspesialist ved Alternativ til Vold, Stavanger

kl. 10.00 – 10.30 Barnemishandling fra et helseperspektiv
Hvilke symptomer kan knyttes opp mot vold. Hva er lett å oppdage og hva er vanskelig? Hva kan barnelegen bidra med i barnemishandlingssaker? v/Anne-Kirsten Haugan-Fossen, overlege ved Helse Stavanger HF

kl. 10.30 – 10.45 Pause m/ kaffe

kl. 10.45 – 12.15 Hva er påliteligheten i informasjon fra barn, og hvordan bør man sikre bredden i informasjonsinnhentingen/hvordan bør vi gjennomføre informasjonsinnhentingen? v/ Ellen M. Wessel, klinisk psykolog med doktorgrad i vitnepsykologi

kl. 12.15 – 13.15 Lunsj

kl. 13.15 – 14.00 Rettslige utfordringer i samhandlingen mellom aktørene i sivile og straffesaker. Særlig fokus på taushetsplikten og bruk av informasjon på tvers av instanser og saker. v/ Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen.

kl. 14.00 – 14.15 Pause

kl. 14.15 – 15.00 Holmboe forts.

kl. 15.00 – 15.30 Avslutning.

Sør-Rogaland tingrett inviterer til et tverrfaglig aktørseminar om barn som utsettes for vold

  • Kurs

Arrangør
Sør-Rogaland tingrett i samarbeid med Universitetet i Stavanger
Hvor
Kjell Arholms hus KAAUD-1, Universitetet i Stavanger , STAVANGER
Dato
Tid
09:00 - 15:30
Pris medlemmer
Kr 1200
Pris andre
Kr 1200