Arrangement

Juslunch i Tromsø

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Virksomheten ledes av en styringsgruppe bestående av tingrettsdommer Oddmund Gamst, advokat Brynjar Østgård, førsteamanuensis Christina Jensen, juridisk rådgiver Benedikte Rørvik Nilsen og advokat Håvard Utstøl Jakobsen.

Tema

Politi og rolleforståelse. En presentasjon av Rolleforståelseutvalgets rapport om forholdet mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) overlevert Justis- og beredskapsdepartementet i desember 2022.

Foredraget gir en beskrivelse av bakgrunnen for oppnevningen av utvalget og presenterer hovedfunnene i rapporten. Funnene er blant annet at politiet ikke hadde overholdt statens regler om finansiering av frivillige organisasjoner, at aktiviteter i regi av NNPF ikke var holdt tilstrekkelig atskilt fra politiets ordinære virksomhet og fremholder betydningen av at politiets informasjonsvirksomhet bygger på vitenskapelig kunnskap.

Foredragsholder

Markus Hoel Lie er professor ved UiT, hvor han blant annet underviser i avtale- og kontraktsrett. Han er nestleder i Forbrukerklageutvalget og tidligere medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Rolleforståelseutvalget. Lie interesserer seg for brede deler av formueretten, herunder særlig erstatnings-, forbruker- og mellommannsrett, samt forvaltningsrett.

Påmeldingsfrist

Lørdag 11. november 2023.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.

Se vedlagte invitasjon for mer informasjon.

Har du tips til aktuelle temaer og foredragsholdere? Send en e-post til .

Troms krets: Juslunch i Tromsø

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
Hvor
Radisson Blu Hotel, Tromsø, Sjøgata 7, 9259, Tromsø
Dato
Tid
11:30 - 12:30

Påmeldingsfristen er passert

Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding. Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen, som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.