Kurs

Vest-Agder krets: Særeie og båndleggelse av arv

Vest-Agder krets inviterer til praktisk kurs i arverett med professor ved UiO, John Asland

Kurset vil fokusere på;

  • Etablering av særeie ved ektepakt, testament eller gave
  • Ombytting av særeie og delvis særeie
  • Båndleggelse av pliktdelsarv og friarv

Kurset passer både som innføring og oppdatering for advokater som jobber med rådgivning og prosessoppdrag knyttet til arverettslige problemstillinger.

Om foreleseren:

John Asland, Professor - Institutt for privatrett - UiO

Asland ble ph.d. i 2008 på avhandlingen "Uskifte", og har vært professor ved Institutt for privatrett siden 2012. Han har var nestleder ved instituttet fra 2016 til 2019 og instituttleder fra 2019 til 2022.

Asland er ellers professor II ved Høgskolen i Innlandet, hovedredaktør i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål og fagansvarlig i Store norske leksikon. Han er også medlem av Executive Council i International Society of Family Law (ISFL), styremedlem av Det juridiske fakultets lovsamlingsfond og medlem av Juristenes utdanningssenters fagutvalg for familie- arve- og skifterett.

Asland har tidligere vært sekretær for Arvelovutvalget, redaksjonssekretær i Lov og Rett, rettskyndig medlem av Patentstyrets 2. avdeling (den nåværende klagenemnda for industrielle rettigheter), leder av klagenemnda ved Handelshøyskolen BI og nestleder i styret for Universitetsbiblioteket. Han har bred erfaring fra undervisning, både ved Universitetet og for advokater.

Oppmøte og registrering 12:45.

Velkommen!

Vest-Agder krets: Særeie og båndleggelse av arv

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Hotel Norge Kristiansand, Dronningens gate 5, 4610, KRISTIANSAND S
Dato
Tid
13:00 - 16:00
Godkjennes med
3 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300