Kurs

YA Vestland krets: Et innblikk i tvangssaker på barneverns- og rusfeltet. Barneverns- og helsenemnda inviterer Yngre Advokater

Barneverns- og helsenemnda vil orientere som sin plass i rettssystemet, relevant lovverk og vårt funksjonsområde.

Hvordan er nemndene organisert, hvordan jobber vi i enkeltsaker og hva er likheter og forskjeller mellom oss og domstolene? Hva kreves av advokatene i saker som behandles i nemnda?

Vi ønsker påmeldinger både fra erfarne og uerfarne advokater på barnevernsfeltet. Det er også mulig å melde seg på selv om man ikke jobber med saker i barneverns- og helsenemnda.

Påmeldingfrist: 5 .november

YA vil tilby lett matservering fra kl. 16.00

YA Vestland krets: Et innblikk i tvangssaker på barneverns- og rusfeltet. Barneverns- og helsenemnda inviterer Yngre Advokater

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Barneverns- og Helsenemnda, Fortunen 7, 5013, BERGEN
Dato
Tid
16:15 - 18:15
Godkjennes med
1 juridiske timer.1 advokatetiske timer.

Påmeldingsfristen er passert