Kurs

Forsvarergruppen og Yngre forsvarere: Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

Forsvarergruppen og Yngre forsvarere har gleden av å invitere til et praktisk rettet foredrag om erstatning for uberettiget straffeforfølgning 15. november i Advokatforeningens lokaler. Foredraget holdes av førstekonsulent Ingeborg Eilertsen og rådgiver Benjamin Hunt ved Sivilrettsforvaltningen.

Foredraget vil først og fremst gjelde erstatning for strafforfølgning. Det vil i tillegg orienteres om hvilke følger den nye voldserstatningsloven vil ha for erstatningsberegning i straffesaker for domstolen.

Arrangementet er åpent for alle forsvarere, spre gjerne ordet!

Vi håper å se dere til en spennende og lærerik kveld.

For dere som ikke har mulighet til å møte opp fysisk kommer vi til å sette opp en lenke som publiseres litt i forkant av arrangementet.

Etter foredraget oppfordres det til å bli med til Café Amsterdam for sosial samling!

Forsvarergruppen og Yngre forsvarere: Erstatning etter uberettiget straffeforfølgning

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Advokatforeningen, Universitetsgata 9, 0164, OSLO
Dato
Tid
17:00 - 18:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.

Påmeldingsfristen er passert