Boklansering med Astrid Iversen: Intercreditor Equity in Sovereign Debt Restructuring

Oslo senter for kommersiell rett inviterer til boksamtale med Astrid Iversen, om statlige gjeldskriser og kreditorrettigheter i forbindelse med restrukturering av statsgjeld. Hun vil presentere boka Intercreditor Equity in Sovereign Debt Restructuring (OUP, 2023). Professor Ivar Alvik, Nordisk institutt for sjørett og Margrethe B Christoffersen, Institutt for privatrett, vil bidra med forberedte kommentarer.

I likhet med private selskaper, kan også stater få økonomiske problemer, komme i gjeldskrise og misligholde betalingspliktene sine. Til forskjell fra private selskap, er stater ikke underlagt insolvens-eller konkurslovgivning i nasjonal eller internasjonal rett.

Boka analyserer spredde rettsregler i nasjonal og internasjonal rett, som påvirker spørsmål om byrdefordeling mellom kreditorer når statlige gjeldbyrder skal reforhandles (restruktureres). Disse reglene omfatter likebehandlingsklausuler i statsobligasjoner, diskrimineringsforbud i den Europeiske menneskerettskonvensjonen og i internasjonale investeringsavtaler, samt såkalt gribbefondslovgivning i nasjonal rett.

Boka viser at de fragmenterte reglene kan misbrukes av kreditorer til å oppnå særbehandling på bekostning av både andre kreditorer og kriserammede statlige låntagere. Den konkluderer med at det eksisterende rammeverket for å håndtere statlige gjeldskriser er mangelfullt og at det er behov for bedre internasjonale løsninger.

Lenke til boka: https://academic.oup.com/book/45756

Om forfatteren:

Astrid Iversen startet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet i 2020, men er nå i permisjon for å forske på sentralbanker i prosjektet «Sentralbanker i krisetider». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for privatrett ved UiO og Høgskolen i Innlandet.

Astrid har en Phd (2020) og en master i rettsvitenskap (2015) fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har også vært gjesteforsker ved Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge University (2017), Sciences Po, Paris (2023) og European University Institute, Firenze (2023).

Frist for påmelding 15. september.

Zoom-lenke vil bli sendt alle påmeldte i god tid før arrangementet.

Arrangør
Oslo senter for kommersiell rett, Norsk forening for internasjonal rett og Forskergruppen for internasjonal rett
Hvor
Kjerka, Domus Meida West
Dato
Tid
14:00 - 15:30

Påmeldingsfristen er passert