Webinar

Eiendomsmegling ved vergemål, dødsboskifte og samlivsbrudd

Kurset passer for alle advokater som stiller sikkerhet for eiendomsmegling, men også for de som tenker å starte med eiendomsmegling.

I dette kurset gjennomgås:

  • Hvem skal oppdragsavtalen inngås med ved dødsboskifter, hvem av arvingene bestemmer underveis i salgsprosessen, og hvordan skal oppgjøret fordeles?
  • Krav til kundetiltak/hvitvasking ved dødsboskifter
  • Håndtering av oppdrag ved samlivsbrudd/ ektefelleskifte. Hvem er oppdragsgiver?
  • Betydningen av om eiendommen er i eneeie eller sameie. Har det noen betydning hvilken formuesordning, felleseie eller særeie, ektefellene har?
  • Hva gjør man ved uenighet mellom partene i skifteoppgjøret?
  • Spesielle forhold ved vergemålssalg herunder hvem som kan/skal inngå oppdraget og samtykke samt signere på dokumenter.
  • Hva gjør du hvis den vergetrengende dør underveis i oppdraget

Kurset gjennomføres som et to-timers Webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis i chatten.

Om foredragsholder 

Advokat Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Bjorøy bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.

Eiendomsmegling ved vergemål, dødsboskifte og samlivsbrudd

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.2 eiendomsmeglingsfaglige timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200

Påmeldingsfristen er passert