Kurs

Velkommen til høstfest på Britannia Hotel

Bevertning

Enkel matservering, Kaffe og enheter

Program

Foredragsholder Mette Yvonne Larsen (Larsen & Co)
Foredragsholder Hans Augun Parmann (Wiersholm)
Foredragsholder Sven-Jørgen Lindsetmo (Frostating lagmannsrett)
Nærmere informasjon kommer

Øvrig

Begrenset kapasitet, førstemann-til-mølla, ved full påmelding, har yngre advokater prioritet

Påmeldingsfrist

25. august 2023

Vi gleder oss til nok en hyggelig aften med dere!

Trøndelag krets: Høstfest på Britannia Hotel

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Britannia Hotel, Trondheim, Dronningensgate 5, 7011, TRONDHEIM
Dato
Godkjennes med
3 juridiske timer.