Arrangement

Irma Mignon-dommen fyller 100 år: velkommen til paneldiskusjon

Høyesterett avsa 25. september 1923 dom om lovvalg for erstatningskravet som sprang ut av en kollisjon i engelsk farvann mellom de norske skipene Irma og Mignon. Et panel vil diskutere betydningen av dommen for den norske internasjonale privatretten.

Paneldeltagere er Ivar Alvik (Universitetet i Oslo), Borger Høgetveit Berg (Høyesterett), Torstein Franzen (Gulating Lagmannsrett), Katrine Kjærheim Fredwall (Universitetet i Oslo) og Marie Nesvik (Wikborg Rein).

Ordstyrer er Giuditta Cordero-Moss (Universitetet i Oslo).

I Irma Mignon-dommen uttalte Høyesterett blant annet at et rettsforhold er underlagt retten i det landet som det har sin nærmeste tilknytning til.

I nesten 100 år har dette blitt tatt til inntekt for skjønnsmessige helhetsvurderinger, den såkalte individualiserende metode. Men er denne forståelsen i tråd med metoden som lå til grunn for Irma Mignon-dommen?

I dag har Høyesterett en mer objektiv tilnærming til lovvalg, basert på faste kriterier som anvendes på typetilfeller. Er denne objektive tilnærmingen mer i tråd med Irma Mignon-formelen enn den individualiserende metode?

Her kan du lese mer om arrangementet.

Deltakelse er kun ved personlig oppmøte. Fjerndeltagelse via Zoom kan avtales på forespørsel, og kun for deltakere som ikke er bosatt i Oslo. E-post sendes til

Irma Mignon-dommen fyller 100 år: velkommen til paneldiskusjon

  • Arrangement

Arrangør
Oslo senter for kommersiell rett
Hvor
Kjerka, Domus Media West, Oslo
Dato
Tid
16:00 - 17:30

Påmeldingsfristen er passert