Webinar

Utenrettslig konflikthåndtering i kommuner

Kortere tid – rimeligere – bedre for partene

Hva lærer du?

Bruk av mekler og oppmann/ekspert, som alternativ til domstol, blir i økende grad benyttet av kommunene for å forebygge og håndtere konflikter.

Dette digitale seminaret tar sikte på å gi deg en innføring i følgende:

  • Hva er mekling?
  • Bruk av ekspert (oppmann)
  • Hvordan brukes dette i Norge i dag – og hvordan kan kommunene dra nytte av det på en god måte?
  • Hvordan foregår prosessen for bruk av mekler/ekspert
  • Hva oppnår man ved bruk av mekler/ekspert
  • Eksempler på hvordan kommuner har brukt mekler/ekspert

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot advokater, som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg, samt saker hvor kommunen er byggherre. Det er dermed særlig rettet mot KS-advokater. Kurset vil imidlertid også være nyttig for andre, som ønsker mer informasjon og en praktisk tilnærming til mekling og utenrettslig konflikthåndtering.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis eller i etterkant av kurset.

Om foredragsholderne

Geir Frøholm er internadvokat i Consto, og har flere års erfaring fra som partner i Schjødt, og senere SANDS. Han har bred erfaring med kontraktsutforming, forhandlinger og tvisteløsning innen bygg- og anleggskontrakter, arbeidsfellesskapsavtaler og utbyggingsavtaler for kommuner. Geir var også leder av Advokatforeningens meklingsutvalg fra 2014 til 2022.

Morten Tveten leder i dag Norsk Meklingssenter, og har bred yrkeserfaring innen strategi og ledelse, internasjonale etableringer og oppkjøp. Han har også erfaring som advokat i SANDS. Meklingskompetansen hans retter seg mot enterprisekontrakter, rådgiver- standardene og entreprenørstandardene, internasjonale rettsforhold og generell kontraktsrett. Han har arbeidet mye med prosesser for forebygging av tvister og risiko, og har bred erfaring med kurs om mekling og utenrettslig tvisteløsning.

Utenrettslig konflikthåndtering i kommuner

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
09:00 - 11:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 250
Pris andre
Kr 500

Påmeldingsfristen er passert