Webinar

Advokatregnskapet og behandling av klientmidler

Kursets innhold

Kurset vil være praktisk rettet, og er særlig tilpasset mindre virksomheter og enkeltpersonforetak. Kurset er velegnet for nyetablerte virksomheter.

Statsautorisert revisor, Kjetil Andersen, vil gjennomgå sentrale regler innenfor advokatregnskapet.

Følgende temaer behandles på kurset:

  • Relevante lovbestemmelser
  • Bokføring av klientmidler/klientansvar
  • Avstemning av klientmidler/klientansvar
  • Særregnskaper
  • Egenerklæring til Tilsynsrådet
  • Typiske feil og mangler

Foredragsholder vil ha særlig fokus på gode rutiner og hvor er det lett å begå feil.

Hvem passer kurset for? 

Enhver som har behov for en grunnleggende innføring i temaet.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et to-timers webinar. Hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål og drøftelse underveis.

Om foredragsholder

Revisor, Kjetil Andersen, vil gjennomgå kravene basert erfaringene fra flere år med gjennomføring av bokettersyn og tilsynsbesøk. Forleser for kurset er statsautorisert revisor, Kjetil Andersen, fra Ernst & Young AS.

Advokatregnskapet og behandling av klientmidler

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
17:00 - 19:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 600
Pris andre
Kr 1200