Webinar

Faglunsj: Riksrett et sovende motmakt?

Forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett ved Universitetet i Agder inviterer til faglunsj
Invitasjon til faglunsj om Riksrett et sovende motmakt

Tema

Riksretten har nå sovet i 98 år. Den har sovet gjennom krig, gjennom 
politiske kriser og skandaler. Den har sovet selv om den har blitt 
reformert to ganger.

Riksretten har blitt snakket om, men ikke på noe 
tidspunkt har det blitt seriøst vurdert å reise den. Flere har rett og slett 
tatt til orde for å fjerne hele ordningen fra Grunnloven. Så hvorfor bør vi 
likevel snakke om riksrett? Jo, for når en ordning har slumret så lenge 
som riksretten har, begynner folk å glemme hva den egentlig var og de 
glemmer hva som var hensikten med den. I dette foredraget vil jeg 
snakke om hva riksrett er, hva den var og hva den bør være i fremtiden.

Foredragsholder

Marius R. Gulbranson har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en L.L.M fra King’s College of London. Til daglig arbeider han som forlagsredaktør og underviser i miljørett ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke avisartikler om jus og samfunn. 

Om faglunsjen

Faglunsjen vil være digital. 

Faglunsj: Riksrett et sovende motmakt

  • Webinar

Arrangør
Forskningsgruppen i komparativ og offentlig rett, Institutt for rettsvitenskap, UiA
Dato
Tid
12:00 - 13:00

Påmeldingsfristen er passert