Kurs

Vårkonferanse i Lakselv

Advokatforeningen Finnmark Krets beklager å måtte meddele at den planlagte vårkonferansen som skulle avholdes i Lakselv 18.-19. april 2024 dessverre må avlyses.

Etter en vurdering er det besluttet at vi dessverre ikke har tilstrekkelig antall påmeldinger til å kunne gjennomføre konferansen på en meningsfull og tilfredsstillende måte.

Vi ønsket å skape en dynamisk og produktiv atmosfære for kunnskapsutveksling og nettverksbygging på tvers av våre medlemmer i Finnmark fylke med denne konferansen, men har dessverre ikke registrert det nødvendige antall påmeldte som kreves for å oppnå dette målet.

Vi håper på en fortsatt mulighet til å kunne gjennomføre lignende arrangementer i fremtiden, og vil strekke oss lengre for å forbedre og tilpasse våre tiltak for å sikre en større interesse og deltakelse.

Med vennlig hilsen

Styret v/ Advokatforeningen Finnmark krets

Finnmark krets: Vårkonferanse

  • Kurs

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Lakselv Hotell, Portveien 1, 9700, LAKSELV
Dato
Tid
16:00
Godkjennes med
4 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 1500

Kurset er avlyst

Vennligst oppgi eventuelle allergier i fritekstfeltet ved påmelding.