Webinar

Frokostkurs om pensjon for aldersgruppen som nærmer seg 62 år

Advokatforeningen inviterer til frokostkurs om pensjon for aldersgruppen som nærmer seg 62 år.

Hva lærer du?

  • Hvordan din pensjon beregnes?
  • Hvor du finner dine egne pensjonstall?
  • Hva du bør tenke på ved vurdering av når du skal ta ut din pensjon?
  • Hvilke valgmuligheter du har for dine ulike pensjoner?
  • Hvilke regler som gjelder for arv av de ulike pensjonene?

Temaer som vil bli belyst er blant annet:

Alderspensjon og AFP (avtalefestet pensjon)

Hvem passer kurset for?

Kurset er utarbeidet med sikte på advokater med interesse for å få bedre oversikt over sin egen og selskapets pensjon, og som nærmer seg tidspunktet da de kan velge ta ut fleksibel alderspensjon.

Arbeidsform

Kurset gjennomføres som et én-timers webinar hvor hoveddelen av kurset vil være forelesning, men vi legger opp til spørsmål underveis.  

Om foredragsholder

Hilde Nordstoga – jurist og fagsjef, pensjonsrådgivning i Formue AS

Frokostkurs om pensjon for aldersgruppen som nærmer seg 62 år

  • Webinar

Arrangør
Advokatforeningen
Dato
Tid
08:00 - 09:00
Godkjennes med
1 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 300
Pris andre
Kr 600