Arrangement

Årsmøte i Helgeland og Salten krets

Styret i Helgeland og Salten krets innkaller med dette foreningens medlemmer til årsmøte torsdag 4. april

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Årsberetning 2023
  3. Årsregnskap 2023
  4. Fastsettelse av medlemskontingent (ingen endring foreslås)
  5. Valg av kretsstyre
  6. Valg av medlemmer til representantskapet
  7. Orientering om streik for økning i rettshjelpssatsen
  8. Orientering fra medlemmer av lovutvalg / faste utvalg
  9. Eventuelt

Praktisk informasjon

Møtet avholdes på Hundholmen i Bodø, med mulighet for digital deltakelse.

Vennligst velg fysisk eller digital deltakelse ved påmelding.

Møtet er forbeholdt medlemmer.

Helgeland og Salten krets: Årsmøte 2024

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen
Hvor
Hundholmen Brygghus, Tollbugata 13, 8005, BODØ
Dato
Tid
18:00

Påmeldingsfristen er passert