Arrangement

Troms krets: Årsmøte

Troms krets inviterer til årsmøte, kurs og middag tirsdag 16. april.

Troms krets inviterer til kurs og årsmøte på Bakrommet på Amtmandens, Tromsø tirsdag 16. april 2024 kl 15.00

Program for årsmøtet:

15:00-17:00 Kurs med Advokat (H), dr. juris Jens Edvin A. Skoghøy:

     Sivilprosess  -  utvalgte emner

Godkjennes som obligatorisk etterutdanning.                    

17:00-17:15 - Kort pause

17:15-18:00 (ca.) - Årsmøte

18:00 -  Årsfest: Servering, mat, vin, øl og mingling i samme lokale, dvs. Amtmandens

 

Agendaen for årsmøtet er som følger:

- Valg av møteleder og referent

- Godkjenning av innkalling

- Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet

- Gjennomgang av årsberetning

- Valg

Kretsstyret:

Det skal velges

  • - ny kretsleder for Brynjar Østgård, og
  • - ett nytt styremedlem for Lars Eliassen og
  • - ett nytt varamedlem for Hans Brox.

Valgkomitéen, bestående av

Anna-Maria Feodoroff, Tromsø

Birte Nordgård, Tromsø

Harald Sletten, Tromsø

Vil fremme forslag som vil bli ettersendt om få dager.

Valgkomité:

Det skal velges tre medlemmer til valgkomité, dvs. én leder og to medlemmer.

Yngre advokater:

Det skal velges ett nytt medlem til styret for YA for Marianne Nilsen.

- Eventuelt

Saker til eventuelt bes meldt til kretsstyrets leder pr e-post  bo@ostgard.no

innen 11. april 2024

 

Vedlagt følger:

Årsregnskap Troms krets

Årsberetning for Troms krets

Troms krets: Årsmøte

  • Arrangement

Arrangør
Advokatforeningen Troms krets
Hvor
Amtmannen, TROMSØ
Dato
Tid
15:00
Godkjennes med
2 juridiske timer.
Pris medlemmer
Kr 500